Swedlog AB

Vi paketerar och levererar alltid efter era önskemål

Ni önskar, vi levererar 

Vi är ett väletablerat företag i Helsingborg som utför paketering av frukt och grönsaker i olika former. Vi paketerar framförallt i tråg, nät, påsar och i flowpack. Vi ser till så att ni får just de utseende och innehåll ni önskar av produkten. 

Vad gör vi?
  • Paketering i tråg
  • Paketering i nät
  • Paketering i påsar
  • Paketering i flowpack
  • Lagring

Nyhet tillsammans
med Kartongbolaget!

Från plast till återvunnen FSC-kartong!

Kameraövervakning

Ahlsell bedriver kamerabevakning, utan ljudupptagning, av butiker, lager samt kontor. Har du frågor som rör detta är du välkommen att kontakta Ahlsells dataskyddsombud.

Syftet med kamerabevakningen är förebygga stölder samt att göra gällande Ahlsells eventuella rättsliga anspråk i samband med brott.

Behandlingen är nödvändig för Ahlsells berättigade intresse av att förhindra och förebygga brott i våra lokaler samt kunna göra gällande våra rättsliga anspråk i samband med brott. I förekommande fall kan överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter komma att ske i syfte att fullgöra Ahlsell rättsliga förpliktelser eller för att kunna göra gällande Ahlsells rättsliga anspråk.

Ahlsell kommer inte lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syfte som uppgifterna samlades in för. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

Enligt gällande lagstiftning om dataskydd har du rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, för att få felaktiga personuppgifter korrigerade för att begära att vi ska sluta behandla och ta bort dina personuppgifter för att begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad, att utöva din rätt till dataöverförbarhet, att återkalla samtycke till särskild behandling (där sådant samtycke har erhållits) och att motsätta sig behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta Ahlsell via kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att när som helst göra ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Kontaktperson:
Ahlsell

Dataskyddsombud
Rikard Eriksson

gdpr@ahlsell.com