hållbarhet

På Swedlog vill vi bidra till det omställningsarbete som vi som samhälle, enskilda aktörer och företag måste genomföra för allas vår miljös skull. Detta är något av det viktigaste vi som mänsklighet har att ta ställning till och faktiskt arbeta hårt för att klara av – och vi drar vårt strå till stacken. Vi delar denna syn på hållbarhetsarbete med vår fastighetsägare – SLP – och vi har solpaneler installerade på taket på vår byggnad som ett tecken på detta samarbete. Swedlog har fokuserat på några områden där vi på bästa sätt bidrar till det arbete som krävs:

Förpackningar

Den plast vi använder är återvinningsbar redan idag – detta krav träder i kraft först nästa år, men vi vill inte invänta det utan har denna produkt redan nu.

Vi söker och utvecklar tillsammans med våra leverantörer klimatsmarta förpackningar i den mån det går att frambringa – och samtidigt ge en både miljö – och prisvärd produkt.

HÅLLBAR MOGNAD™

Vår fjäder i hatten är vårt projekt Hållbar Mognad. Vi är som första och enda företag i Sverige innehavare av det koncept som kallas Softripe och som avser mognad av avokado. Detta sätt att mogna avokado kommer att ge väsentligt mycket mindre matsvinn och ge en produkt som är hållbar både vad gäller miljö och kvalitet.

Personal

På Swedlog är vi stolta över vår personal. Vi må vara ett litet företag rent personalmässigt, men de anställda vi har värnar vi om. Vi är certifierade via SMAK gällande IP arbetsmiljö, IP arbetsvillkor och IP livsmedel och genomför egna revisioner årligen för att säkerställa att vi lever upp till de krav och bestämmelser som finns på området. Våra anställda kan när som helst komma med förbättringsförslag eller synpunkter till ledningen – vi är ett företag med platt organisation och korta beslutsvägar. 

Leverantörer

Vi tar in certifikat från alla våra leverantörer för att säkerställa att de i sin produktion arbetar efter det regelverk som finns. Vi samarbetar också med leverantörerna för att hitta nya, förbättrade sätt att arbeta hållbart både vad gäller förpackningar, transporter och produkter.