Kameraövervakning

Swedlog bedriver kamerabevakning, utan ljudupptagning, av lager samt kontor. Har du frågor som rör detta är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga stölder samt att göra gällande Swedlogs eventuella rättsliga anspråk i samband med brott.

Behandlingen är nödvändig för Swedlogs berättigade intresse av att förhindra och förebygga brott i våra lokaler samt kunna göra gällande våra rättsliga anspråk i samband med brott. I förekommande fall kan överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter komma att ske i syfte att fullgöra Swedlogs rättsliga förpliktelser eller för att kunna göra gällande Swedlogs rättsliga anspråk.

Swedlog kommer inte lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syfte som uppgifterna samlades in för. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

Enligt gällande lagstiftning om dataskydd har du rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, för att få felaktiga personuppgifter korrigerade för att begära att vi ska sluta behandla och ta bort dina personuppgifter för att begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad, att utöva din rätt till dataöverförbarhet, att återkalla samtycke till särskild behandling (där sådant samtycke har erhållits) och att motsätta sig behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta Swedlog via kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att när som helst göra ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

kontaktperson

Swedlog
Dataskyddsombud
Lars Andersson
lars.andersson@swedlog.se